Seznamte se, kdo je Banka ppf

PPF banka a.s. – vznik a počátky banky. 

PPF banka a.s. začala svou činnost v roce 1992, kdy vystupovala pod jménem ROYAL BANKA CS, a.s. Pod názvem První městská banka, a.s. se objevila v roce 1995, kdy majoritním vlastníkem se stalo Hlavní město Praha. PPF banka a.s. je členem finanční skupiny PPF. Členem skupiny PPF je i Česká pojišťovna a.s., která se v roce 2002 stala strategickým investorem PPF banky a.s. Své jméno PPF banka a.s. přijala v roce 2004, po té, co se v roce 2003 plně integrovala do skupiny PPF. 

PPF banka a.s. – klienty jsou různé instituce.

Banka poskytuje finanční, investiční a poradenské služby vybraným klientům, kterými jsou především finanční instituce, střední a velké podniky s českým kapitálem a subjekty komunální sféry. Obsluha je zaměřena také i na privátní bankovnictví. PPF banka a.s. provádí mezinárodní platební operace pro společnosti v rámci skupiny PPF. 

Další specializací banky PPF a.s. je obchodování s cennými papíry na většině trhů Evropy, USA, Ruska a také některých zemí Asie. PPF banka a.s. je uznávána jako solidní a důvěryhodný partner ve finančním světě a mezi klienty. Privátní bankovnictví mohou využívat i fyzické osoby s vyšším objemem disponibilních aktiv, které mají zájem o individuální přístup.Banka ppf.

PPF banka a.s. – její poradenská činnost. 

PPF banka a.s. Vám poskytne i poradenskou činnost, a to přes svou poradenskou agenturu s názvem PPF Financial Consulting s.r.o. Propojení banky a konzultační společnosti nabízí komplexní služby pro klienty soukromého i veřejného sektoru. Banka ppf