Finanční pomoc od Ceb

Česká exportní banka – specializovaná banka. 

Česká exportní banka je banka, která se specializuje na státní podporu vývozu, proto tedy exportní banka. Česká exportní banka (ČEB) vznikla v roce 1995. Podpora vývozu znamená, že banka poskytuje služby spojené s vývozem a zajišťuje potřebné peníze na vývoz, tzv. vývozními úvěry.  Podporu vývozu od České exportní banky může získat vývozce, tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, či zahraniční odběratel. 

Česká exportní banka a její produkty.

Hlavními produkty podpořeného financování České exportní banky jsou např. úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr), úvěr na investice v zahraničí, refinanční vývozní dodavatelský nebo odběratelský úvěr, odkup vývozních pohledávek s pojištěním bez postihu a mnoho dalších specifických úvěrů. V nabídce nechybí také bankovní záruky, termínovaný vklad s individuálně stanovenou úrokovou sazbou atd.

Česká exportní banka nabízí produkty také pro malé a střední firmy. Mezi tyto produkty patří úvěry pro překlenutí odložené splatnosti, úvěry pro financování nákladů výroby. Dále se ČEB zabývá projektovým financováním.  Financování a řešení na klíč je připraveno u ČEB pro velké firmy.Ceb. 

Česká exportní banka – podporuje vývozce. 

Česká exportní banka je důležitá, neboť podporuje české vývozce, aby jejich služby a výrobky byly kladně hodnoceny na světových trzích a hlavně odkupovány. Banka se snaží splnit očekávání, jak kupujícího, tak i prodávajícího. Potřebujete pomoci při financování vývozu? Pak máte jedinečnou možnost využít nabídky právě České exportní banky a jejich produktů.