Něco více o státní podpoře od Čmzrb 

Českomoravská záruční a rozvojová banka – rozvojová banka ČR.

Českomoravská záruční a rozvojová banka byla založena v roce 1992. ČMZRB má tyto akcionáře, a to Českou republiku zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka – realizace vládních programů.

Banka podporuje malé a střední podnikání, které je zásadní činností banky. ČMZRB rozšířila svou činnost postupně i na podporu bydlení a financování vybraných oblastí infrastruktury. Poskytuje tedy státní podporu především malým a středním podnikatelům formou bankovních záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, dále pak podporu vlastníkům bytových domů na rekonstrukce jejich domů a zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. 

ČMRZB poskytuje podporu také na určité krátkodobé programy v případě mimořádných událostí, kterými mohou být např. povodně. Banka je také finančním manažerem poskytnutých prostředků na rozvoj infrastruktury, tedy zejména na budování dálničních tras v ČR. Banka nabízí i bankovní služby, jako běžný účet, speciální běžný účet, devizový běžný účet.Čmzrb

Českomoravská záruční a rozvojová banka – veřejná podpora.

Českomoravská záruční a rozvojová banka podporuje svou finanční státní podporou různé oblasti ekonomiky, které tuto veřejnou podporu potřebují, v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky. Bez ČMZRB by nebylo možné státní podporu poskytovat. V dnešní době je potřeba státní podpora např. při povodních a také hlavně pro malé a střední podnikání, které je důležité pro ekonomiku a hospodářství České republiky.