Česká národní banka – centrální banka státu.

Česká národní banka je centrální banka České republiky. Česká národní banka vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Svou činnost vykonává dle zákona, podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb. Dohlíží na cenovou stabilitu, určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk, vykonává dohled nad kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, bankovním sektorem a družstevními záložnami. 

Česká národní banka a její hlavní úkoly. 

Mezi hlavní úkoly banky patří zajištění cenové stability. Česká národní banka je důležitá banka pro Českou republiku, bez této banky by nebyl zajištěn dohled nad finančním trhem státu a ostatní bankovní domy by nemohly provozovat svou činnost. Banka rozhoduje o nastavení základních úrokových sazbách. Kontroluje celý finanční trh od bankovního sektoru, přes kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní připojištění a družstevní záložny a také dohlíží na devizový trh. ČNB uděluje bankovní licence bankám a ostatním finančním institucím. Dalšími hlavními úkoly je i vydávání bankovek a mincí. Spravuje zásoby peněz a zajišťuje plynulý peněžní oběh. 

Také devizová činnost je důležitým úkolem ČNB. Správa a regulace devizového trhu zabezpečuje devizovou likviditu země. ČNB vede bankovní účty a stanovuje pravidla platebního styku a zúčtování bankovních i nebankovních institucí. Česká národní banka je bankou státu, neboť poskytuje také bankovní služby, jako ostatní banky, jejími klienty jsou však stát a veřejný sektor. Jedná se hlavně o státní organizace, jako jsou např. celní úřady, úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, příspěvkové organizace, státní fondy a další. Kurs české národní banky

Česká národní banka – politicky nezávislá banka. 

Ústava České republiky garantuje, že Česká národní banka je politicky nezávislou bankou, která se musí dvakrát ročně zodpovídat Poslanecké sněmovně. Sídlo ústředí je v Praze. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada. V čele bankovní rady je guvernér, který jedná jménem banky i navenek. Dalšími členy jsou dva viceguvernéři a další čtyři členové. Členy bankovní rady jmenuje prezident na období 6 let.